Cecilia Damström

Fotograf
Ville Juurikkala
Komponist Cecilia Damström er nominert til Nordisk råds musikkpris 2024 for verket "Extinctions" (2023).

Motivering

Cecilia Damström (f. 1988) har blitt kjent som en allsidig og dyktig komponist som behersker mange ulike uttrykksformer, fra kammer- og vokalmusikk til barneopera og verk for symfoniorkester.  

Som en rød tråd gjennom Damströms kunstnerskap løper hennes måte å behandle den omgivende verden og vår tids smertepunkter på. Den lange rekken verk om klimakrisen (Requiem for our Earth, ICE, Fretus, Wasteland, Permafrost) kulminerer med Extinctions, skrevet for Finska radions symfoniorkester og urframført i januar 2024. 

Verket handler om livets opprinnelse, evolusjonen og artenes massedød. Strukturen følger utviklingen de siste 600 millioner årene på en tidsakse der et minutt i musikken tilsvarer 30 millioner år i verdensaltets historie. Den nåværende holocene perioden varer i 0,02 sekunder. 

I Damströms omfattende og mangesidige produksjon er Extinctions blant de mest modernistiske verkene. Hun gjør dyktig bruk av symfoniorkesterets muligheter og bygger i løpet av 20 minutter opp en forfinet, langsiktig og fengslende helhet. 

Komponistens måte å behandle klimakrisen på, med utgangspunkt i vitenskapen, bunner i en dyp etisk overbevisning, og måten hun betrakter omgivelsene og samfunnet på, har blitt uatskillelige deler av hennes komponistidentitet og verdensanskuelse. Ikke uten grunn har Damström blitt kalt en musikkens Greta Thunberg.