Cecilia Damström

Fotograf
Ville Juurikkala
Kompositör Cecilia Damström är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2024 för verket ”Extinctions” (2023).

Motivering

Cecilia Damström (f. 1988) har blivit känd som en mångsidig och skicklig kompositör, som behärskar många olika uttrycksformer från kammar- och vokalmusik till barnoperor och verk för symfoniorkester.  

Som röd tråd genom Damströms tonsättarskap löper hennes sätt att behandla den omgivande världen och vår tids smärtpunkter. Den långa raden av verk om klimatkrisen (Requiem for our Earth, ICE, Fretus, Wasteland, Permafrost) kulminerar med Extinctions skrivet för Finska radions symfoniorkester och uruppfört i januari 2024. 

Verket handlar om livets uppkomst, evolutionen och arternas massdöd. Strukturen följer utvecklingen under de senaste 600 miljoner åren på en tidsaxel, där en minut i musiken motsvaras av 30 miljoner år i världsalltets historia. Den nuvarande holocena perioden varar i 0,02 sekunder. 

I Damströms omfattande och mångsidiga produktion hör Extinctions till de mest modernistiska alstren. Hon använder sig skickligt av symfoniorkesterns möjligheter och bygger under 20 minuter upp en förfinad, långsiktig och fängslande helhet. 

Tonsättarens sätt att behandla klimatkrisen utgående från vetenskapen bottnar i en djup etisk övertygelse, och hennes sätt att betrakta omgivningen och samhället har blivit oskiljaktliga delar av hennes tonsättaridentitet och världsåskådning. Inte utan orsak har Damström kallats en musikens Greta Thunberg.