Cecilia Damström

Fotograf
Ville Juurikkala
Komponist Cecilia Damström er nomineret til Nordisk Råds musikpris 2024 for værket "Extinctions" (2023).

Motivering

Cecilia Damström (født 1988) er blevet kendt som en alsidig og dygtig komponist, som behersker mange forskellige udtryksformer fra kammer- og vokalmusik til børneoperaer og værker for symfoniorkestre.  

Damströms måde at behandle den omgivende verden og vor tids smertepunkter på udgør en rød tråd i hendes virke som komponist. Den lange række af værker om klimakrisen (Requiem for our Earth, ICE, Fretus, Wasteland, Permafrost) kulminerer med Extinctions, som er skrevet for Det Finske Radiosymfoniorkester og uropført i januar 2024. 

Værket handler om livets opståen, evolutionen og arternes massedød. Strukturen følger udviklingen i de seneste 600 milioner år på en tidsakse, hvor et minut i musikken svarer til 30 millioner år i verdensaltets historie. Den nuværende holocæne periode varer i 0,02 sekunder. 

I Damströms omfatterende og alsidige produktion hører Extinctions til de mest modernistiske værker. Hun er dygtig til at gøre brug af symfoniorkestrets muligheder og opbygger på mindre end 20 minutter en forfinet, langsigtet og fængslende helhed. 

Måden, hvorpå komponisten behandler klimakrisen med afsæt i videnskaben, bunder i en dyb etisk overbevisning, og hendes måde at betragte omgivelserne og samfundet på er blevet uadskillelige dele af hendes identitet som komponist og hendes verdensanskuelse. Det er ikke uden grund, at Damström kaldes for musikkens Greta Thunberg.