Mikko Heiniö & Juha Siltanen

Mikko Heiniö
Mikko Heiniön ja Juha Siltasen "Eerik XIV"

Mikko Heiniön (s. 1948) musiikille on tunnusomaista postmodernit piirteet, ja hän hyödyntää estoitta tarkkaan rajattua musiikillista materiaalia vapaatonaalisessa ympäristössä sekä ammentaa musiikillisia vaikutteita hyvin moninaisista lähteistä.  Esimerkiksi oopperoissaan hän värittää tunnelmaa viittaamalla musiikissa tarinan ajankohtaan (esimerkiksi keskiaikaan) tai – kuten Eerik XIV:ssä (2011) – käyttää musiikillista teemaa, jonka päähenkilönä oleva historiallinen henkilö on oikeasti säveltänyt.  Heiniön vapaa lähestymistapa johtaa epätavallisiin ja välillä yllättävän virkistäviin ratkaisuihin, kuten baritonisolistin käyttöön sinfoniassa ja kuoron käyttöön pianokonsertossa. Heiniö on myös Suomen johtavia musiikkitieteilijöitä. Hän toimi musiikkitieteen professorina Turun yliopistossa vuosina 1986–2005 ja hänellä on merkittävä kirjallinen tuotanto.