Mikko Heiniö och Juha Siltanen

Mikko Heiniö
”Eerik XIV” av Mikko Heiniö och Juha Siltanen

Mikko Heiniös (f. 1948) musik är särpräglat postmodernistisk, hans idiom använder sig av ett strikt avgränsat musikaliskt material i en fritonal miljö och innehåller musikaliska influenser från en rad olika källor.  Hans operor får rätt färg genom att exempelvis anspela på den period då handlingen utspelar sig (det vill säga Medeltiden) eller, som i fallet med Erik XIV (2011), genom att använda ett musikaliskt tema som i själva verket komponerades av den historiska person som har huvudrollen.  Friheten i detta musikaliska grepp leder till ovanliga och ibland uppfriskande överraskande beslut inom orkestrering: en barytonsolist i en symfoni eller en kör i en pianokonsert. Mikko Heiniö är också en av Finlands ledande musikologer. Han var professor i musikologi på Åbo universitet från 1986 till 2005, och hans litterära produktion är lika imponerande.