Mikko Heiniö & Juha Siltanen

Mikko Heiniö
“Eerik XIV” av Mikko Heiniö og Juha Siltanen

Mikko Heiniös (f. 1948) musikk er tydelig postmodernistisk, hans tonespråk benytter seg fritt av sterkt avgrenset musikalsk materiale i fritonale omgivelser og tar opp i seg musikalske impulser fra en rekke forskjellige kilder.  Operaene hans får for eksempel en passende farge ved hjelp av allusjoner til perioden handlingen er satt til (f.eks. middelalderen) eller, som i tilfellet Eerik XIV (2011), ved å bruke et musikalsk tema som faktisk ble komponert av den historiske personen som er den sentrale skikkelsen i verket.  Friheten i hans tilnærming fører til uvanlige og til tider forfriskende overraskende valg i instrumenteringen: en barytonsolist i en symfoni eller et kor i en klaverkonsert. Mikko Heiniö er en av Finlands fremste musikkvitere. Han var professor i musikkvitenskap ved Åbo Akademi fra 1986 til 2005, og hans litterære produksjon er tilsvarende imponerende.