Palkinnonsaaja 2008

Jón Ágúst
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2008 luonto- ja ympäristöpalkinnon saa islantilaisyritys Marorka. Palkinto on suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunua (n. 47 000 euroa). Tämän vuoden palkinnon aiheena oli energiankulutuksen pienentäminen entistä paremmilla menetelmillä. Palkintoa tavoittelivat toisin sanoen pohjoismaiset tuotteet, keksinnöt tai palvelut, joilla on onnistuttu vähentämään kansalaisten energiakulutusta.

Palkintolautakunta perustelee valintaansa seuraavasti:

"Marorka palkitaan kehittämästään tietoteknisestä työkalusta, jolla voidaan merkittävästi vähentää meriliikenteen energiankulutusta ja päästöjä. Marorka on onnistunut esikuvallisesti yhdistämään tutkimuksen ja tuotekehityksen, jotka voivat pitkällä aikavälillä parantaa ilmaston tilaa. Tämän lisäksi tuotteen teollinen tuotanto on saatu kannattavaksi. Merenkulkuteollisuus on nimetty viime aikojen kansainvälisessä ympäristökeskustelussa vakavaksi päästölähteeksi, mutta Marorkan innovaatio auttaa pienentämään tätä kansainvälistä ongelmaa."

Marorka kehittää ja valmistaa erilaisia merenkulun energian- ja polttoaineenhallinnan järjestelmiä ja tekee energiantutkimusta merenkulkuteollisuudelle. Yrityksen järjestelmät paitsi säästävät energiaa myös vähentävät päästöjä. Marorka on tehnyt yhteistyötä johtavien pohjoismaisten ja kansainvälisten varustamojen kanssa. Marorkan perustamista edelsivät lukuisat menestyksekkäät tutkimusprojektit, jotka toteutettiin pohjoismaisella ja islantilaisella rahoituksella. Yrityksen tuotteet ovat käytännön esimerkkejä siitä, miten tutkimus voi olla kannattavaa sekä teollisuudelle että ympäristölle. Marorkan kehittämä innovaatio voi mahdollistaa muun muassa hiilidioksidipäästöjen huomattavan leikkaamisen. Tämä on erityisen tärkeää pohjoisilla merialueilla, missä laivaliikenteen odotetaan lisääntyvän merkittävästi lähivuosina.