Prisvinnare 2008

Jón Ágúst
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Företaget Marorka på Island får Nordiska rådets Natur - och Miljöpris för år 2008 på 350 000 danska kronor. Temat för årets pris har varit "Mindre energiförbrukning med bättre verktyg som ges till en nordisk produkt, en uppfinning eller en service, som har bidragit till att reducera medborgarnas energiförbrukning".

Bedömningskommitténs motivering:

"Marorka får priset för att företaget utvecklat ett it-verktyg som väsentligt kan reducera energiförbrukning och utsläpp i sjöfarten. Marorka har på ett föredömligt sätt lycktas förena forskning och produktutveckling som i ett längre perspektiv kan påverka klimatet positivt samtidigt som produkten blivit lönsam i industriproduktion Sjöfartsindustrin har på senaste tiden lyfts fram på den internationella miljöagendan som en allvarlig utsläppskälla..Marorkas innovation bidrar till att minska detta globala problem."

Marorka utvecklar och producerar olika system för energistyrning och bränsleproduktion till sjöfarten. Företaget sysslar också med energiforskning åt sjöfartsindustrin. Dess system är både energibesparande och bidrar till minskade utsläpp. Marorka har samarbetat med ledande rederier i Norden och resten av världen. Projektet är resultatet av en rad succérika forskningsprojekt med isländsk och nordisk finansiering. Marorkas produkter är ett praktiskt exempel på forskning som blivit lönsam både för industrin och miljön. Innovationen kan innebära markanta besparingar på bland annat CO2-utsläppen. Detta är särskilt viktigt i de nordliga havsområdena där sjöfarten väntas öka radikalt de kommande åren.