Prisvinder 2008

Jón Ágúst
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Virksomheden, Marorka, på Island får Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2008 på 350.000 danske kroner. Temaet for årets pris var "Mindre energiforbrug med bedre værktøjer som gives til et nordisk produkt, en opfindelse eller en service som har bidraget til at reducere medborgernes energiforbrug."

Bedømmelseskomitéens begrundelse:

Marorka får prisen for at have udviklet et it-værktøj som i væsentlig grad kan reducere energiforbrug og udslip inden for søfarten. Marorka har på en forbilledlig måde præsteret at forene forskning og produktudvikling som i et længere perspektiv kan påvirke klimaet positivt. Desuden er produktet blevet profitabelt i industriproduktionen. I den internationale miljødebat er søfartsindustrien i den seneste tid blevet fremhævet som en alvorlig kilde til udslip. Marorkas innovation bidrager til at mindske dette globale problem.

Marorka udvikler og producerer forskellige systemer til energistyring og brændstofproduktion til søfarten. Virksomheden beskæftiger sig også med energiforskning for søfartsindustrien. Deres systemer er både energibesparende og bidrager til reduktion af udslip. Marorka har samarbejdet med førende rederier i Norden og i resten af verden. Projektet er resultatet af en række succesfulde forskningsprojekter med støtte af islandsk og nordisk finansiering. Marorkas produkter er praktiske eksempler på forskning som er blevet profitabel både for industrien og miljøet. Innovationen kan medføre en markant reduktion af blandt andet CO2-udslippet. Dette er særligt vigtigt i de nordlige havområder hvor man forventer at søfarten vil øges radikalt i de kommende år.