Prisvinner 2008

Jón Ágúst
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Firmaet Marorka på Island får Nordisk Råds Natur- og Miljøpris for 2008 på 350 000 danske kroner. Temaet for årets pris var "Mindre energiforbruk med bedre verktøy, som tildeles et nordisk produkt, en oppfinnelse eller en tjeneste som har bidratt til å redusere borgernes energiforbruk".

Bedømmingskomiteens motivering:

Marorka får prisen fordi firmaet har utviklet et it-verktøy som i vesentlig grad kan redusere energiforbruk og utslipp i skipsfarten. Marorka har på en forbilledlig måte lyktes i å forene forskning og produktutvikling på en måte som i et lengre perspektiv kan påvirke klimaet positivt, samtidig som produktene er blitt lønnsomme i industriproduksjonen. Skipsfartsindustrien har i den senere tid vært fremhevet som en alvorlig utslippskilde. Marorkas innovasjon bidrar til å minske dette globale problemet.

Marorka utvikler og produserer forskjellige systemer for energistyring og brenstoffproduksjon til skipsfarten. Firmaet arbeider også med energiforskning for skipsfartsindustrien. Systemene deres er både energibesparende og bidrar til minskede utslipp. Marorka har samarbeidet med førende rederier i Norden og resten av verden. Prosjektet er resultatet av en rekke vellykkede forskningsprosjekter med islandsk og nordisk finansiering. Marorkas produkter er et praktisk eksempel på forskning som er blitt lønnsom både for industrien og for miljøet. Innovasjonen kan bety markante besparelser på blant annet CO2-utslippene. Dette er særlig viktig i de nordlige havområdene, der skipsfarten ventes å øke radikalt de kommende årene.