Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

HSSD:n vastuualueena on ravitsemukseen, ruokaan ja toksikologiaan liittyvä toiminta. Keskiössä ovat erityisesti riski-hyötyanalyysit ja yleiset arvioinnit, jotka käsittelevät ruokaa ja ruoankäyttöä. HSSD vastaa pohjoismaisten ravitsemussuositusten (NNR) sekä ruokaan, liikunnalliseen aktiivisuuteen ja ylipainoon liittyvän kolmannen pohjoismaisen tutkimuksen (NORMO) arvioinnista ja seurannasta. HSSD seuraa jatkossakin tavoitteita, jotka sisältyvät ”Pohjoismaiseen toimintasuunnitelmaan terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi ravinnon ja liikunnan avulla”, ja keskittyy esimerkiksi ravitsemusmerkintöihin, kumppanuuksiin ja ekologisesti kestävän ruoankäyttöön.

Information

Postiosoite

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Phone
+45 72 27 66 77
Email