Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

Työryhmän tehtävänä on panna täytäntöön ”Pohjoismainen toimintasuunnitelma terveyden ja elämänlaadun parantamiseksi ravitsemuksen ja liikunnan avulla”. Lisäksi työryhmällä on erityisvastaa pohjoismaisten ravitsemussuositusten uudistamisesta.

Information

Postiosoite

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Puhelin
+45 72 27 66 77
Sähköposti