Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

Arbejdsgruppen har ansvar for implementeringen af "Den nordiske handlingsplan for bedre sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet". Arbejdsgruppen har endvidere et særligt ansvar for revisionen af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR).

Information

Adresse

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Telefon
+45 72 27 66 77
E-mail