Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

HSSD's ansvarsområde omfatter aktiviteter inden for ernæring, mad og toksikologi med et særligt fokus på risk-benefit vurdering og generel vurdering af fødevarer og fødevareforbrug. HSSD har ansvaret for revision og opfølgning af De Nordiske Næringsstofanbefalinger (NNR) og den tredje nordiske monitorering (NORMO) vedrørende kost, fysisk aktivitet og overvægt. HSSD vil fortsat følge op på intentionerne i "Nordisk handlingsplan for sundhed og livskvalitet gennem mad og fysisk aktivitet", eksempelvis med fokus på ernæring, mærkning, partnerskaber og bæredygtigt fødevareforbrug.

Information

Adresse

Att: Trine Enevold Grønlund 
Fødevarestyrelsen (DK) 
Stationsparken 31-33 
DK-2600 Glostrup

Contact
Phone
+45 72 27 66 94
Email