Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

HSSDs ansvarsområde dekker aktiviteter innenfor ernæring, mat og toksikologi, med spesielt fokus på nytte og risiko og generelle vurderinger av mat og matinntak. HSSD er ansvarlig for revisjon og oppfølging av De nordiske ernæringsanbefalingene (NNR) og den tredje utgaven av «Nordic Monitoring (NORMO) on diet, physical activity and overweight». HSSD vil fortsette å følge opp intensjonene i «Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet gjennom kosthold og fysisk aktivitet», for eksempel med fokus på ernæringsmerking, partnerskap og bærekraftig matinntak.

Information

Postadresse

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Phone
+45 72 27 66 77
Email