Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

Arbeidsgruppen har ansvar for implementeringen av "Den nordiske handlingsplanen for bedre helse og livskvalitet gjennom mat og fysisk aktivitet". Arbeidsgruppen har videre et særskilt ansvar for revisjonen av De nordiske kostanbefalingene (NNR).

Information

Postadresse

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Telefon
+45 72 27 66 77
Epost