Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

Arbetsgruppen har ansvar för implementeringen av "Den nordiska handlingsplanen för bättre hälsa och livskvalitet genom mat och fysisk aktivitet". Arbetsgruppen har vidare ett särskilt ansvar för revisionen av De nordiska näringsrekommendationerna (NNR).

Information

Postadress

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Telefon
+45 72 27 66 77
E-post