Healthy, Safe and Sustainable Diet (HSSD)

HSSD:s ansvarsområde omfattar aktiviteter inom näring, livsmedel och toxikologi med speciellt fokus på analys av risk och nytta samt allmän bedömning av livsmedel och matkonsumtion. HSSD ansvarar för revision och uppföljning av De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och av NORMO, den tredje nordiska undersökningen av kost, fysisk aktivitet och övervikt. HSSD fortsätter följa upp målen i "Den nordiska handlingsplanen för bättre hälsa och livskvalitet genom mat och fysisk aktivitet", bland annat med fokus på näringsmärkning, partnerskap och hållbar matkonsumtion.

Information

Postadress

Att: Gregers D. Hummelmose
Fødevarestyrelsen (DK)
Stationsparken 31-33
DK-2600 Glostrup

Contact
Telefon
+45 72 27 66 77
E-post