Puheenjohtajakauden ohjelma

Puheenjohtajakauden ohjelma

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 Tanskan-puheenjohtajakauden ohjelma
Tanskan puheenjohtajakauden ohjelmassa vuonna 2021 etusijalla ovat koronapandemiasta saadut pohjoismaiset kokemukset ja rajaesteiden poistaminen Pohjoismaiden väliltä. Puheenjohtajamaan painopistealueita ovat pohjoismainen puolustus- ja varautumisyhteistyö, pohjoismaiset ilmastotoimet, nuorille suunnattu pohjoismainen kieli- ja kulttuurialan toiminta sekä matkailuyhteistyö.
Siirry organisaatioon
Islannin puheenjohtajakauden ohjelma Pohjoismaiden neuvostossa 2020
Islanti painottaa puheenjohtajakaudellaan kolmea painopistealuetta: demokratian puolustaminen, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja pohjoismaisten naapurikielten osaamisen vahvistaminen.
Siirry organisaatioon
Ruotsin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2019
Pohjoismaiden arki – demokratiaa ja kansalaisten tukea
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden neuvoston Norjan puheenjohtajakauden ohjelma 2018
Pohjoismainen yhteistyö on tärkeämpää kuin koskaan maailmassa, jota leimaa muutos ja rauhattomuus. Pohjoismaat ovat vahvempia yhdessä kuin yksinään, kun turvallisuuspoliittista todellisuutta on vaikeaa ennakoida ja muutostarve on suuri.
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2017 Suomen-puheenjohtajakauden ohjelma
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2017 Suomen-puheenjohtajakauden ohjelma
Siirry organisaatioon
Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2016 Tanskan-puheenjohtajakauden ohjelma
Pohjoismaiden neuvoston Tanskan-puheenjohtajakauden ohjelma 2016
Siirry organisaatioon
Islannin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2015

Islannin puheenjohtajakauden ohjelma Pohjoismaiden neuvostossa 2015

Siirry organisaatioon
Ruotsin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2014
Pohjoismaiden neuvoston Ruotsin-puheenjohtajakauden ohjelma 2014
Siirry organisaatioon