Præsidentskabsprogram

Præsidentskabsprogram

Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2021
Det danske præsidentskab 2021 fokuserer på de nordiske erfaringer fra coronapandemien og afvikling af grænsehindringer i Norden. Præsidentskabet vil arbejde med følgende prioriterede områder: nordisk forsvars- og beredskabssamarbejde, nordisk klimaindsats, nordisk ungdomsindsats inden for kultur og sprog samt turismesamarbejde.
Gå til organisation
Islands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2020
Island fremhæver i sit præsidentskab tre prioriterede områder: at stå vagt om demokratiet, at værne om den biologiske mangfoldighed og at styrke kundskaberne i de nordiske sprog.
Gå til organisation
Sveriges præsidentskab i Nordisk Råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisation
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisation