Presidentskapsprogram

Presidentskapsprogram

Danmarks presidentskapsprogram for Nordisk råd 2021
Det danske presidentskapet 2021 fokuserer på nordiske lærdommer fra koronapandemien og demontering av grensehindre i Norden. Presidentskapet vil arbeide med følgende prioritetsområder: Nordisk forsvars- og beredskapssamarbeid, nordisk klimainnsats, nordisk ungdomsinnsats for kultur og språk samt turismesamarbeid.
Gå til organisasjon
Islands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2020
Under sitt presidentskap vil Island fokusere på tre prioriterte områder: å hegne om demokratiet, verne det biologiske mangfoldet og styrke kunnskapen om de nordiske språk.
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisasjon
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisasjon
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisasjon
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisasjon
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisasjon