Presidentskapsprogram

Presidentskapsprogram

Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023

Prioriteringene for det norske presidentskapet er et trygt, grønt og ungt Norden. Dette er områder som er viktige i vår tid, med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er viktigere enn noensinne at vi står sammen i et sterkt nordisk fellesskap. Dagens unge er framtiden, og de er avgjørende deltakere i samfunnene og demokratiene våre.

Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023 (pdf)

Gå til organisasjon
Finlands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2022
I Finlands presidentskapsprogram for 2022 framhever Finland en rekke prioriterte områder: et sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig Norden samt et sikkert Norden og et grenseløst Norden. Finland fokuserer også på den nordiske velferdsmodellen og utfordringene den står overfor, ikke minst i kjølvannet av covid-19. I 2022 feires også Nordisk råds 70-årsjubileum, noe som er en utmerket anledning for å gå sammen om å finne arbeidsmåter som kan gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og strategisk.
Gå til organisasjon
Danmarks presidentskapsprogram for Nordisk råd 2021
Det danske presidentskapet 2021 fokuserer på nordiske lærdommer fra koronapandemien og demontering av grensehindre i Norden. Presidentskapet vil arbeide med følgende prioritetsområder: Nordisk forsvars- og beredskapssamarbeid, nordisk klimainnsats, nordisk ungdomsinnsats for kultur og språk samt turismesamarbeid.
Gå til organisasjon
Islands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2020
Under sitt presidentskap vil Island fokusere på tre prioriterte områder: å hegne om demokratiet, verne det biologiske mangfoldet og styrke kunnskapen om de nordiske språk.
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisasjon
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisasjon
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisasjon
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisasjon
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisasjon