Presidentskapsprogram

Presidentskapsprogram

Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska rådet 2020
Under sitt ordförandeskap i Nordiska rådet 2020 kommer Island att sätta fokus på att - slå vakt om demokratin genom att bekämpainformationskaos och falska nyheter som undergräver den - slå vakt om den biologiska mångfalden som hotas av klimatförändringar, föroreningar och andra förhållanden som orsakas av mänskligaktivitet - stärka banden mellan de nordiska länderna genom att stärka nordiska medborgares språk¬kunskaper i syfte att hjälpa dem att gemensamt ta itu med dessa viktiga uppgifter
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2019
Norden var dag – demokrati och folklig förankring
Gå till organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå till organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå till organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå till organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2014
Program för Sveriges presidentskap i Nordiska rådet 2014
Gå till organisation