Presidentskapsprogram

Presidentskapsprogram

Norges presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2023

Prioriteringarna för det norska presidentskapet är ett tryggt, grönt och ungt Norden. Det är områden som är viktiga i vår tid med krig i Europa och klimat- och energikrisen. Det är viktigare än någonsin att vi står tillsammans i en stark nordisk gemenskap. Dagens unga är framtiden och de är avgörande deltagare i våra samhällen och demokratier.

Gå till organisation
Finlands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2022
Finlands presidentskapsprogram för 2022 lyfter Finland fram ett antal prioriterade områden: ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Norden samt ett säkert Norden och ett gränslöst Norden. Finland sätter också fokus på den nordiska välfärdsmodellen och de utmaningar den står inför, inte minst i kölvattnet av covid-19. Under 2022 firas också Nordiska rådets 70-årsjubileum, vilket ger ett utmärkt tillfälle att tillsammans hitta arbetssätt som kan göra det nordiska samarbetet mer effektivt och strategiskt.
Gå till organisation
Danmarks presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2021
Det danska presidentskapet 2021 fokuserar på nordiska lärdomar av coronapandemin och nedmontering av gränshinder i Norden. Presidentskapet vill arbeta med följande prioritetsområden: Nordiskt försvars- och beredskapssamarbete, nordisk klimatinsats, nordisk ungdomsinsats för kultur och språk, samt turismsamarbete.
Gå till organisation
Islands presidentskapsprogram i Nordiska rådet 2020
Under sitt presidentskap kommer Island att lyfta tre prioriterade områden: att slå vakt om demokratin, värna den biologiska mångfalden och stärka kunskapen i de nordiska språken.
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2019
Norden var dag – demokrati och folklig förankring
Gå till organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå till organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå till organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå till organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå till organisation
Sveriges ordförandeskap i Nordiska rådet 2014
Program för Sveriges presidentskap i Nordiska rådet 2014
Gå till organisation