Sektoriohjelma - Kalastus ja vesiviljely, maatalous, elintarvikkeet ja metsätalous

Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuus 2016

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Suomella on puheenjohtajuus Pohjoismaisessa Ministerineuvostossa vuonna 2016. Suomen puheenjohtajakauden pääteemoja ovat vesi, luonto ja ihminen. Nämä teemat tukevat tavoitteita, jotka liittyvät rajaestetyöhön Pohjoismaiden välillä, digitalisoinnin edistämiseen ja Pohjoismaiden yhteiseen vaikuttamiseen kansainvälisessä kontekstissa.
Julkaisunumero
2016:747