Ehdotus nuorten pohjoismaisesta biodiversiteetti- ja ilmastorahastosta

14.04.21 | Uutinen
ungdomar i en workshop
Photographer
Moa Karlberg
Kun Greta Thunberg kieltäytyi Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkinnosta pari vuotta sitten, syntyi ajatus nuorten biodiversiteetti- ja ilmastohankkeita tukevasta rahastosta. Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta asettui tänään ehdotuksen taakse ja alkaa nyt etsiä hankkeelle rahoitusta.

Tarkoituksena on antaa pohjoismaalaisille nuorille mahdollisuus luoda rakenteellisia muutoksia yhteiskunnassa. 


– Nuorten osallistuminen ilmastosiirtymään ja biodiversiteettityöhön tuo kaivattua potkua yhteiskunnalliseen innovointiin. Uusi rahasto osoittaa päättäjien ottavan nuorten visiot ja eri toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön tosissaan, toteaa Nuorten Pohjoismaiden neuvoston jäsen Emma Tcheng, joka on selvittänyt ehdotusta ja kartoittanut pohjoismaisten nuorisojärjestöjen kiinnostusta Kestävä Pohjola -valiokunnan toimeksiannosta.
 

Rahoitusta laajalle hankekirjolle

Pohjoismaiden neuvosto tukee jo nyt ilmaston ja ympäristön puolesta järjestäytyneitä pohjoismaisia ja balttilaisia nuoria ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan. Tästä ovat esimerkkeinä ReGeneration2030- ja Nordic Youth Biodiversity Network -verkostot.


Nyt Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että nuorille tarjottaisiin mahdollisuus rahoittaa laajaa hankekirjoa Pohjoismaissa yli maarajojen. Hankkeiden tulisi edistää innovatiivisia ratkaisuja ja tukea Pariisin sopimuksen ja YK:n biodiversiteettisopimuksen toteutumista Pohjoismaissa.

 

”Poliittinen virstanpylväs”

– Pohjolassa tehdään maailman kunnianhimoisinta ilmasto- ja biodiversiteettityötä, ja niin tulee olla myös jatkossa. Tänään teimme päätöksen rahastosta, joka rohkaisee pohjoismaisia nuoria ottamaan aloitteen käsiinsä ja luomaan innovaatioita. Henkilökohtaisesti pidän tätä poliittisena virstanpylväänä pohjoismaisessa yhteistyössä, sanoo norjalaisparlamentaarikko Ketil Kjenseth, joka on myös Kestävä Pohjola -valiokunnan puheenjohtaja.

 
Ehdotuksen mukaan rahastosta voisi hakea rahoitusta pieniin, keskisuuriin tai suuriin ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin.
 

Nuorta omistajuutta

Hankkeiden vetäjien on tarkoitus olla alle 30-vuotiaita. Jotta hankkeet olisivat tukikelpoisia, niissä tulisi ehdotuksen mukaan olla osallistujia vähintään kahdesta Pohjoismaasta. 


Rahaston hallinnointi ja rahoitus ovat vielä auki, mutta valiokunta aikoo avata asiasta keskustelun pohjoismaisten ympäristörahoituslaitosten kanssa. 

– Tavoittelemme tulevalle rahastolle laajapohjoista ja nuorta omistajuutta. Seuraavaksi käydään eri toimijoiden kanssa neuvotteluja rahaston käytännön hallinnoinnista, Emma Tcheng kertoo.
 

Ehdotus siirtyy nyt käsiteltäväksi marraskuun alussa pidettävään Pohjoismaiden neuvoston istuntoon, jossa siitä on määrä antaa suositus Pohjoismaiden hallituksille.