Forslag om et nordisk fond for unges biodiversitets- og klimaarbeid

14.04.21 | Nyhet
ungdomar i en workshop
Photographer
Moa Karlberg
Da Greta Thunberg takket nei til Nordisk råds miljøpris for noen år siden, oppsto ideen om et fond for unge som vil drive prosjekter om biodiversitet og klima. I går stilte det nordiske Bærekraftutvalget seg bak forslaget om et fond, og nå begynner de å lete etter finansiering.

Hensikten er å gi unge nordboere muligheter for å skape strukturelle endringer i samfunnet. 


– Unges engasjement i klimaomstillingen og biodiversitetsarbeidet er en etterspurt driver for samfunnsinnovasjon. Dette nye fondet viser at beslutningstakere tar unges visjoner og samarbeid med ulike aktører på alvor, kommenterer Emma Tcheng, Ungdommens nordiske råd (UNR), som fikk i oppdrag fra Bærekraftutvalget å utrede ideen og undersøke interessen hos nordiske ungdomsorganisasjoner.
 

Skal finansiere et bredt spekter av prosjekter

Allerede i dag støtter og samarbeider Nordisk råd med organiserte klima- og biodiversitetsengasjerte unge rundt i Norden og Baltikum, blant annet med nettverkene ReGeneration2030 og Nordic Youth Biodiversity Network.


Det Bærekraftutvalget nå foreslår, er at unge skal kunne finansiere et bredt spekter av prosjekter på tvers av de nordiske landegrensene. Det skal være prosjekter som fremmer innovative løsninger og bidrar til å gjennomføre Parisavtalen og FNs biodiversitetsavtale i Norden.

 

“En politisk milepel”

– Norden er og skal forbli den mest ambisiøse regionen i verden når det gjelder klima og biodiversitet. I dag fattet vi vedtak om et fond som oppmuntrer unge i Norden til å ta lederskap og skape innovasjoner. Personlig ser jeg dette som en politisk milepel i nordisk samarbeid, sier Ketil Kjenseth, norsk parlamentariker og leder for det nordiske Bærekraftutvalget.

 
Ifølge det foreslåtte rammeverket for fondet skal det være mulig å søke penger til små, mellomstore og større klima- og miljøprosjekter.
 

Ungt eierskap

Prosjektene skal ledes av personer under 30 år. For at prosjekter skal kunne komme i betraktning for bidrag fra fondet, foreslås det at de må inkludere deltakere fra minst to nordiske land. 


Det gjenstår å finne ut av hvem som skal administrere fondet, og hvordan det skal finansieres, men utvalget kommer til å ta kontakt med de nordiske miljøfinansieringsinstitusjonene for dialog. 

– Hensikten er å sikre et bredt, ungt eierskap for det kommende fondet. Neste skritt er å forhandle med ulike parter om hvordan fondet skal administreres i praksis, sier Emma Tcheng.
 

Forslaget går nå videre til vedtak under Nordisk råds sesjon i slutten av oktober, før det kan bli en anbefaling til regjeringene.