Forslag om en nordisk fond for unges arbejde med klima og biodiversitet

14.04.21 | Nyhed
ungdomar i en workshop
Photographer
Moa Karlberg
Da Greta Thunberg for nogle år siden afviste at tage imod Nordisk Råds miljøpris, opstod idéen om en fond for unge, der vil drive projekter inden for klima og biodiversitet. I går valgte Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg at bakke op om forslaget om en fond og går nu i gang med at søge efter finansiering.

Formålet er at give unge i Norden mulighed for at skabe strukturelle forandringer i samfundet. 

– I forhold til samfundsinnovation er der stor efterspørgsel efter unge, der vil indtage en lederrolle ved at engagere sig i klimaomstillingen og biodiversitetsarbejdet. Denne nye fond viser, at beslutningstagerne tager de unges visioner og samarbejde med forskellige aktører alvorligt, kommenterer Emma Tcheng, Ungdommens Nordiske Råd (UNR), som af bæredygtighedsudvalget fik til opgave at undersøge idéen og interessen hos de nordiske ungdomsorganisationer.

Finansiering af en bred vifte af projekter

Nordisk Råd støtter og samarbejder allerede i dag med klima- og biodiversitetsengagerede unge i Norden og Baltikum, blandt andet netværkene ReGeneration2030 og Nordic Youth Biodiversity Network.

Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg foreslår nu, at unge skal kunne få finansiering til en bred vifte af projekter på tværs af de nordiske landegrænser. Det skal være projekter, der fremmer innovative løsninger og bidrager til at nå målene i Parisaftalen og FN's biodiversitetsaftale i Norden.  

"En politisk milepæl"

– Norden er og skal blive ved med at være den mest ambitiøse region i verden, når det gælder klima og biodiversitet. I dag besluttede vi at oprette en fond, som skal opmuntre unge i Norden til at indtage en lederrolle og skabe innovationer. Personligt betragter jeg dette som en politisk milepæl i det nordiske samarbejde, siger Ketil Kjenseth, som er norsk parlamentariker og formand for Nordisk Råds bæredygtighedsudvalg.

  Ifølge de foreslåede rammebetingelser for fonden skal man kunne ansøge om penge til små, mellemstore eller store klima- og miljøprojekter.

Ungt ejerskab

Projekterne skal ledes af personer, som er under 30 år. Det foreslås, at projekterne for at kunne komme i betragtning til penge fra fonden skal inkludere deltagere fra mindst to nordiske lande. 

Hvem der skal administrere fonden, og hvordan den skal finansieres, er endnu ikke på plads, men udvalget kontakter de nordiske miljøfinansieringsinstitutioner for at indlede en dialog. 

– Hensigten er at sikre et bredt, ungt ejerskab for den kommende fond. Det næste skridt er at forhandle med de forskellige parter om, hvordan fonden skal administreres i praksis, siger Emma Tcheng.

Forslaget sendes nu videre til beslutning på Nordisk Råds session i slutningen af oktober, inden det kan præsenteres som en anbefaling til regeringerne.