Förslag om en nordisk fond för ungas biodiversitets- och klimatarbete

14.04.21 | Nyhet
ungdomar i en workshop
Photographer
Moa Karlberg
När Greta Thunberg tackade nej till Nordiska rådets miljöpris för några år sedan, väcktes idén till en fond för unga som vill driva projekt kring biodiversitet och klimat. Igår ställde sig det nordiska Hållbarhetsutskottet bakom förslaget om en fond, och börjar nu leta finansiering.

Syftet är att ge möjligheter för unga nordbor att skapa strukturella förändringar i samhället. 


-  Ungas engagemang i klimatomställningen och biodiversitetsarbetet är ett efterfrågat ledarskap för samhällsinnovation. Denna nya fond visar att beslutsfattare tar ungas visioner och samarbeten med olika aktörer på allvar, kommenterar Emma Tcheng, Ungdomens Nordiska Råd (UNR), som haft Hållbarhetsutskottets uppdrag att utreda idén och undersöka intresset hos nordiska ungdomsorganisationer.
 

Ska finansiera en mångfald av projekt

Redan i dag stöder och samarbetar Nordiska rådet med organiserade klimat – och biodiversitetsengagerade unga runt om i Norden och Baltikum, bland annat med nätverken ReGeneration2030 och Nordic Youth Biodiversity Network.


Det som Hållbarhetsutskottet nu föreslår är att unga ska kunna finansiera en mångfald av projekt över de nordiska landsgränserna. Det ska vara projekt som främjar innovativa lösningar och bidrar till att genomföra Parisavtalet och FN:s biodiversitetsavtal i Norden

 

”En politisk milstolpe”

- Norden är och ska förbli den mest ambitiösa regionen i världen gällande klimat och biodiversitet. Idag fattade vi beslut om en fond som uppmuntrar unga i Norden till att ta ledarskap och skapa innovationer. Personligen ser jag att detta var en politisk milstolpe i nordiskt samarbete, säger Ketil Kjenseth, norsk parlamentariker och ordförande i det nordiska Hållbarhetsutskottet.

 
Enligt det föreslagna ramverket för fonden, ska det gå att söka pengar för små, medelstora eller större klimat- och miljöprojekt.
 

Ungt ägarskap

Projekten ska ledas av personer som är under 30 år. För att kunna komma i fråga för fondpengar, föreslås projekten inkludera deltagare från minst två nordiska länder. 


Vem som ska administrera fonden och hur den ska finansieras återstår att lösa, men utskottet kommer att ta kontakt med de nordiska miljöfinansieringsinstitutionerna för en dialog. 

-  Avsikten är att säkra ett brett, ungt ägarskap för den kommande fonden. Nästa steg är att förhandla med olika parter om hur fonden ska administreras i praktiken, säger Emma Tcheng
 

Förslaget går nu vidare till beslut på Nordiska rådets Session i slutet av oktober, innan det kan bli en rekommendation till regeringarna.