Lapset auttavat tekemään Pohjolasta parhaan paikan lapsille

15.01.20 | Uutinen
Astrid Krag og nordiske børn
Valokuvaaja
norden.org
Lapset ja nuoret eri puolilta Pohjolaa ovat yhdessä kirjoittaneet lapsen oikeuksia koskevan julkilausuman, jonka he esittelevät tänään ministereille, lapsiasiamiehille ja ammattilaisille Kööpenhaminan YK-keskuksessa pidettävässä Pohjoismaisessa lapsifoorumissa.

Lasten ja aikuisten tulisi olla perillä oikeuksistamme, koska se vaikuttaa tapaan, jolla aikuiset meitä kohtelevat. Toivon siksi julkilausuman lisäävän oikeutensa tuntevien lasten määrää. Ja toivottavasti myös poliitikot hyödyntävät julkilausumaa, jotta sillä olisi vaikutusta.

Sylvester, koululainen

Lapsia ja nuoria on osallistettava, ja heidän näkemyksiään on kuultava heitä itseään koskevissa päätöksissä. Tämä on yksi kolmesta kehotuksesta, jonka 65 lasta ja nuorta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista tekevät julkilausumassaan. Sen tavoitteena on tehdä Pohjolasta maailman paras kasvupaikka. Kööpenhaminan lapsifoorumin järjestävät Pohjoismaiden ministerineuvosto, Tanskan lapsiasianeuvosto, Tanskan sosiaali- ja sisäasiainministeriö sekä Tanskan Unicef sen kunniaksi, että YK:n lapsen oikeuksien sopimus täytti 30 vuotta 20. marraskuuta 2019. 

 – Lasten ja aikuisten tulisi ennen kaikkea olla perillä oikeuksistamme, koska se vaikuttaa tapaan, jolla aikuiset meitä kohtelevat. Toivon siksi julkilausuman lisäävän oikeutensa tuntevien lasten määrää. Ja toivottavasti myös poliitikot hyödyntävät julkilausumaa, jotta sillä olisi vaikutusta, sanoo 15-vuotias Sylvester, joka on mukana Pohjoismaiseen lapsifoorumiin osallistuvassa tanskalaislasten valtuuskunnassa.

Julkilausumassa lapset tekevät käytännön ehdotuksia julkilausuman toteuttamisesta perheissä, koulussa, harrastuksissa ja paikallisyhteisössä, joissa he viettävät pääosan ajastaan. Lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva julkilausumatyö alkoi jo syksyllä 2019, jolloin kahdeksaa maata ja aluetta edustaneet lapsiryhmät tapasivat ja esittivät näkemyksiään ja ehdotuksiaan lasten osallistamisesta. 

– Lapsilla on oikeus osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen. Unicef on saanut monista yhteistyökouluista erinomaisia kokemuksia siitä, miten lasten ja nuorten yhdessä laatimat julkilausumat luovat käytännön muutoksia heidän arjessaan, toteaa Tanskan Unicefin pääsihteeri Karen Hækkerup. 

Meidän on opittava kuuntelemaan ja osallistamaan lapsia nykyistä paremmin heidän omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. Olenkin iloinen päästessäni tänään puhumaan lasten kanssa tästä nimenomaisesta aiheesta. Lasten ääntä ja oikeutta suojeluun on vahvistettava vakavissa asioissa, kuten väkivaltaisissa ja päihdeperheissä kasvavien lasten sijoittamisessa kodin ulkopuolelle.

Astrid Krag, Tanskan sosiaali- ja sisäasiainministeri

Pohjoismaiset poliitikot kuuntelevat lapsia

Julkilausuman kolme teemaa – lasten ja nuorten osallistaminen, lapsen oikeuksien sopimuksen tunnetuksi tekeminen ja mielekkäiden yhteisöjen tarjoaminen kaikille lapsille ja nuorille – edellyttävät poliittista tukea. Tämän vuoksi kahdeksan maan ja alueen lapsiryhmät tekevät yhteistyötä myös kansallisten aikuisryhmien kanssa. Ryhmissä on mukana muiden muassa ministereitä ja lapsiasiamiehiä. Yksi osallistuvista politiikoista on Tanskan sosiaali- ja sisäasiainministeri Astrid Krag, joka on hyvillään siitä, että lapset pääsevät itse ääneen.

– Meidän on opittava kuuntelemaan ja osallistamaan lapsia nykyistä paremmin heidän omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa. Olenkin iloinen päästessäni tänään puhumaan lasten kanssa tästä nimenomaisesta aiheesta. Lasten ääntä ja oikeutta suojeluun on vahvistettava vakavissa asioissa, kuten väkivaltaisissa ja päihdeperheissä kasvavien lasten sijoittamisessa kodin ulkopuolelle, ministeri Astrid Krag toteaa.  

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki on samaa mieltä tanskalaisministerin kanssa.

– Kun Pohjolan lasten tekemät ehdotukset esitellään Pohjoismaisessa lapsifoorumissa, se tarjoaa poliittisille päättäjille eväitä lasten ja nuorten osallistamiseen. Julkilausumatyö ja Pohjolan kehittäminen parhaaksi kasvupaikaksi lapsille jatkuu myös Pohjoismaisen lapsifoorumin jälkeen. Kahdeksan lapsiryhmää vievät julkilausuman ja siihen liittyvät toimintasuunnitelmat kotimaihinsa ja ryhtyvät tekemään toimenpiteistä totta yhdessä aikuistoimijoiden kanssa.

Kun Pohjolan lasten tekemät ehdotukset esitellään Pohjoismaisessa lapsifoorumissa, se tarjoaa poliittisille päättäjille eväitä lasten ja nuorten osallistamiseen.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Tietoa Pohjoismaisesta lapsifoorumista

Kööpenhaminan lapsifoorumin järjestävät Tanskan sosiaali- ja sisäasiainministeriö, Pohjoismaiden ministerineuvosto, Tanskan Unicef ja Tanskan lapsiasianeuvosto. Aloitteen foorumista teki Pohjoismaiden ministerineuvosto Reykjavikissa pidetyssä sosiaaliministerikokouksessa vuonna 2019. Yhteensä 65 lasta ja nuorta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Islannista, Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista on valmistautunut foorumiin kirjoittamalla julkilausuman siitä, miten Pohjolasta tehdään paras kasvupaikka lapsille. Julkilausuman on määrä pohjustaa kansallisia toimintasuunnitelmia, jotka laaditaan lasten ja aikuisten valtuuskuntien kokouksessa Kööpenhaminan YK-keskuksessa torstaina 16. tammikuuta 2020. 

 

 

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii yhteispohjoismaisia ratkaisuja aloilla, joilla maat voivat yhdessä saavuttaa parempia tuloksia kuin kukin maa yksinään.