Børn gør Norden til det bedste sted at være barn

15.01.20 | Nyhed
Astrid Krag og nordiske børn
Photographer
norden.org
Børn og unge fra hele Norden har sammen skrevet en resolution om børns rettigheder, som de i dag fremlægger for ministre, ombudsmænd og fagfolk til Det Nordiske Børneforum i FN Byen i København.


Børn og voksne skal vide, hvad vi har ret til, fordi det gør en forskel i den måde, de voksne behandler os på. Derfor håber jeg, at vores resolution kommer til at betyde, at flere børn lærer deres rettigheder at kende, og at politikerne bruger resolutionen, så den kommer til at gøre en forskel

Sylvester, skoleelev

Børn og unge skal inddrages og deres meninger skal høres, når det handler om beslutninger, som påvirker dem. Det er en af de tre opfordringer, som de 65 børn og unge fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Åland kommer med i deres resolution, som skal gøre Norden til det bedste sted i verden at være barn. Børneforummet er arrangeret af Nordisk Ministerråd, Børnerådet, Social- og Indenrigsministeriet og UNICEF Danmark i anledning af Børnekonventionens 30-års jubilæum d. 20. november 2019. 

 

 - I bund og grund handler det om, at børn og voksne skal vide, hvad vi har ret til, fordi det gør en forskel i den måde, de voksne behandler os på. Derfor håber jeg, at vores resolution kommer til at betyde, at flere børn lærer deres rettigheder at kende, og at politikerne bruger resolutionen, så den kommer til at gøre en forskel, siger 15-årige Sylvester, der er en del af den danske børnedelegation, som deltager i Det Nordiske Børneforum.

I resolutionen har børnene givet konkrete forslag til, hvordan resolutionen kan implementeres i familien, skolen, fritiden og lokalområdet. Børnene har selv identificeret, at det er dér, de bruger det meste af deres tid. Børnenes arbejde med resolutionen tager udgangspunkt i FN’s Børnekonvention og startede allerede i efteråret 2019, hvor børnegrupperne fra de otte lande og områder mødtes og kom med deres holdninger og forslag til resolutionen, der blandt andet handler om, at børn skal inddrages mere. 

 

- Børn har ret til at blive hørt og inddraget. I UNICEF har vi fra vores mange rettighedsskoler rigtig gode erfaringer med, at børn og unge i fællesskab udarbejder resolutioner, der skaber konkrete forandringer for deres egen hverdag, udtaler UNICEF Danmarks generalsekretær Karen Hækkerup. 

Vi skal blive bedre til at lytte til og inddrage børn i beslutninger, der vedrører deres eget liv. Derfor glæder jeg mig meget til i dag at tale med børnene om netop dette emne. Blandt andet i de svære sager om anbringelser af børn, der vokser op med vold og misbrug i hjemmet, skal vi sørge for, at både barnets stemme og barnets ret til beskyttelse står stærkere

Astrid Krag, social- og indenrigsminister i Danmark

De nordiske politikere lytter til børnene

Det kræver politisk opbakning, hvis de tre temaer om at inddrage børn og unge mere, øge kendskabet til Børnekonventionen og sikre, at alle børn og unge er en del af et meningsfuldt fællesskab, skal blive til virkelighed. Derfor skal børnegrupperne fra de otte forskellige lande og områder også samarbejde med nationale voksengrupper, hvor blandt andre ministre og børneombudsmænd deltager. En af de politiske deltagere er den danske social- og indenrigsminister Astrid Krag, som glæder sig over, at børnene selv får en stemme.

 

- Vi skal blive bedre til at lytte til og inddrage børn i beslutninger, der vedrører deres eget liv. Derfor glæder jeg mig meget til i dag at tale med børnene om netop dette emne. Blandt andet i de svære sager om anbringelser af børn, der vokser op med vold og misbrug i hjemmet, skal vi sørge for, at både barnets stemme og barnets ret til beskyttelse står stærkere, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag. 

 

Det er Paula Lehtomäki, der er generalsekretær for Nordisk Ministerråd, enig med den danske minister i.

 

- Når ideer fra børn fra hele Norden bringes til bordet på Det Nordiske Børneforum, giver det en merværdi, der gavner de politiske beslutningstagere fra Norden i deres videre arbejde med at involvere børn og unge. Arbejdet med resolutionen og målsætningen om, at Norden skal blive det bedste sted at være barn, stopper ikke, når Det Nordiske Børneforum er afsluttet. De otte børnegrupper tager resolutionen og handlingsplanerne med sig hjem og starter arbejdet i fællesskab med de voksne aktører om at gøre de mange tiltag til virkelighed.

Når ideer fra børn fra hele Norden bringes til bordet på Det Nordiske Børneforum, giver det en merværdi, der gavner de politiske beslutningstagere fra Norden i deres videre arbejde med at involvere børn og unge

Paula Lehtomäki, generalsekretær for Nordisk Ministerråd

Om Det Nordiske Børneforum

Det Nordiske Børneforum er et samarbejde mellem Social- og Indenrigsministeriet, Nordisk Ministerråd, UNICEF Danmark og Børnerådet. Det er startet på initiativ af Nordisk Ministerråd ved de nordiske socialministres møde i Reykjavik i 2019. Forud for Det Nordiske Børneforum har de 65 børn fra Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge, Sverige, Færøerne og Åland på forhånd skrevet en resolutionen med anbefalinger til, hvordan Norden bliver det bedste sted at være barn. Resolutionen skal danne grundlag for nationale handlingsplaner, som udtænkes, når der er konference for både børne- og voksendelegationerne torsdag d. 16. januar 2020 i FN Byen i København. 

 

 

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger på områder hvor de nordiske lande kan opnå større resultater ved at samarbejde end ved at løse opgaverne hver for sig.