Pohjoismaiden neuvosto jatkaa kamppailua tasa-arvon puolesta

12.11.20 | Uutinen
Kvinder på arbejdsmarkedet
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta on vahvistanut linjaukset tasa-arvotyölleen, jolle koronavirus tuo lisähaasteita monella saralla. Valiokunta keskittyy vuonna 2021 työmarkkinoihin, perhe-elämään sekä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan häirintään, jonka kohteena ovat naiset ja vähemmistöryhmät.

– Tiedämme, että pandemia koettelee naisia kovemmin kuin miehiä. Kodin tasa-arvopuutteet ovat kytköksissä työelämän tasa-arvopuutteisiin, ja naisille on kertynyt pandemian aikana lisää hoivataakkaa. Ulkoinen kriisi vahvistaa siis vanhoja sukupuolirooleja. Norjan yliopistoissa on esimerkiksi nähty, että miesten osuus julkaistuista artikkeleista on kasvanut pandemian aikana, kun taas naisten osuus on pienentynyt. Tämä kuvastaa sitä, miten vinoutunut sukupuolitasapaino on jopa pohjoismaisissa yhteiskunnissa. Samalla korostuu Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston yhteisvastuu siitä, että eroista ei tule pysyviä koronan aikana ja sen jälkeen, toteaa Pohjoismaiden neuvoston hyvinvointivaliokunnan jäsen Nina Sandberg.

Lausunto on seurausta pohjoismaista samapalkkaisuustodistusta käsitelleestä poliittisesta dialogista, jonka valiokunta kävi Tanskan työllisyysministeri Peter Hummelgaardin kanssa. Valiokunta suositteli kokouksessa, että Pohjoismaiden hallitukset kehittäisivät yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa samapalkkaisuustodistuksen, jonka käyttö olisi työnantajille vapaaehtoista. Osapuolet eivät päässeet kokouksessa yksimielisyyteen valiokunnan suosituksesta, jonka voi lukea alla olevan linkin kautta.

Ulkoinen kriisi vahvistaa siis vanhoja sukupuolirooleja.

Nina Sandberg, Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta

Vuoden 2021 tasa-arvotavoitteet

Hyvinvointivaliokunta on päättänyt painottaa ensi vuonna seuraavia tasa-arvoteemoja: tasa-arvo työmarkkinoilla ja yhteiskuntaelämässä varsinkin sukupuolen, seksuaalisuuden ja huono-osaisuuden näkökulmasta. Käytännössä valiokunta jatkaa työtä, jonka tavoitteena on Islannin mallin mukaisen samapalkkaisuustodistuksen käyttöönotto muiden Pohjoismaiden työmarkkinoilla.

Hyvinvointivaliokunta toteaa, että myös sosiaalisessa mediassa esiintyy merkittävästi häirintää ja uhkailua, jotka nakertavat pohjoismaista mallia ja kuormittavat varsinkin naisia ja vähemmistöryhmiä. Vuonna 2021 valiokunta tekeekin yhteistyötä ilmiön torjumiseksi.