Nordisk Råds kamp for ligestilling fortsætter

12.11.20 | Nyhed
Kvinder på arbejdsmarkedet
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Velfærdsudvalget i Nordisk Råd har fastlagt sit arbejde for ligestillingen, der på flere fronter udfordres yderlig af COVID 19. Fokus for udvalget er i 2021 på arbejdsmarkedet, familielivet og chikane af socialt udsatte grupper og køn på de sociale medier.

- Vi ved, at pandemien rammer kvinder på en anden måde end mænd. Manglende ligestilling i hjemmet hænger sammen med manglende ligestilling på arbejdspladsen. Kvinder har under pandemien taget flere omsorgsopgaver. En ydre krise fører altså til at gamle kønsroller forstærkes. I den norske universitetssektor, har man fx set, at mænds andel af publicerede artikler stiger under pandemien, mens andelen af kvindelige publikationer tilsvarende falder. Dette illustrerer, hvor skæv ligestillingsvægten er selv i det Nordiske samfund, og det viser at både Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd har et fælles ansvar for at arbejde for at denne ulighed ikke cementeres under og efter COVID 19, lyder det fra Nina Sandberg, talsperson for ligestilling i Velfærdsudvalget i Nordisk Råd.

Udtalelsen kommer på baggrund af udvalgets politiske dialogmøde om en nordisk ligelønscertificering med den danske beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. På mødet anbefalede udvalget de nordiske regeringer et fælles nordisk ligelønscertifikat i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, som arbejdspladser i Norden frivilligt kan benytte. Der var på mødet ikke enighed mellem de to parter i forhold til udvalgets anbefaling om et fælles nordisk ligelønscertifikat. Anbefalingen kan ses i nedenstående link.

En ydre krise fører altså til at gamle kønsroller forstærkes

Nina Sandberg, Nordisk Råd

Ligestilling 2021

Velfærdsudvalget har netop besluttet at prioritere følgende ligestillingstemaer for det kommende år: Ligestilling på arbejdsmarkedet og i samfundslivet med fokus på bl.a. køn, seksualitet og socialt udsatte grupper. Konkret fortsætter udvalgets arbejde for at udbrede den islandske model for ligelønscertificering på arbejdsmarkedet til andre Nordiske lande.

Velfærdsudvalget erfarer, at chikane og trusler også i høj grad eksisterer på de sociale medier, hvilket er en trussel mod den demokratiske nordiske model generelt – og i særlig grad rammer kvinder og minoritetsgrupper. Det vil udvalget i 2021 samarbejde for at forebygge.