Alandica Debatt 2019

09.06.19 | Evenemang
AlandicaDebatt i Mariehamn startar på Ålands självstyrelsedag söndag den 9 juni och pågår till och med tisdag den 11 juni. Dagarna innehåller många samtal med en nordisk vinkling.

Information

Plats

ÅLAND
Åland

Datum
09 - 11.06.2019

På måndagen deltar den svenska nordiska samarbetsministern Ann Linde deltar i ett samtal om frihandel tillsammans med sin åländska kollega, samarbetsminister Nina Fellman. Nordiska ministerrådet ordnar dessutom en diskussion om framkomliga vägar för en ökad mobilitet och integration i Norden, en diskussionen som tar avstamp i publikationen ”Nordens nya relevans” som riksdagens framtidsutskott gav ut våren 2019.

Nordens välfärdscenter ordnar en diskussion om digitalisering och hur välfärdstjänster ska kunna levereras i Norden i framtiden med tanke på avfolkning och en åldrande befolkning.

Hedersförtryck - och våld i Norden är också ett ämne som diskuteras under Alandica Debatt - hur ser situationen ut i Sverige, Finland och Åland och kan de nordiska länderna tillsammans arbeta förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer?