Brev från Gränshinderrådet till ministrar i samband med coronapandemin