Ingen lösning för norska pensionärer i skatteknipa

12.12.16 | Nyhet
Bente Stein Mathisen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Sveriges finansminister Magdalena Andersson förkastade Nordiska rådets förslag om en politisk lösning för de norska pensionärer i Sverige som upplever att de blivit felinformerade av myndigheterna efter ändringarna 2008 i det nordiska skatteavtalet.

Bente Stein Mathisen (H) från Norge och Rikard Larsson (S) från Sverige lyckades inte övertyga finansministern om att ge skatteamnesti åt de norska pensionärerna under mötet i Stockholm i dag.

– Såväl den nuvarande som tidigare regeringen har varit mycket tydlig med att det givetvis är mycket beklagligt om någon har fått felaktig information. Samtidigt är det en fråga för rättsväsendet att i varje enskilt fall ta ställning till om så har skett. Regeringen kan inte ta ställning i enskilda fall, det följer av vår grundlag. Om det finns personer som anser att de fått felaktig information, så bör de höra av sig till Skatteverket och få sitt ärende prövat, säger Magdalena Andersson.

 Vi har gjort allt vi kunnat för att hitta en politisk lösning

 

Ingen politisk lösning

– Jag måste förhålla mig till finansministerns svar. Det är en beklaglig situation de norska pensionärerna har hamnat i, och det hade också ministern förståelse för. Vårt utskott i Nordiska rådet har gjort allt det kunnat för att hitta en politisk lösning, men det har tyvärr inte gett resultat. I det här fallet är det Skatteverket som måste reda ut saken, därför kommer vi inte längre i ärendet. Vi har gjort allt vi kunnat, säger Bente Stein Mathisen, som är chef för utskottet för välfärd i Norden.

Ärendet avslutas nu från Nordiska rådets sida, men arbetet med att främja det nordiska perspektivet fortsätter.

– Vi är glada för att Magdalena Andersson håller med Nordiska rådet om att vi måste se till att medborgarna får korrekt information från alla berörda myndigheter när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Även om vi nått slutet i detta ärende kommer vi att fortsätta arbeta för att göra det lättare för nordiska medborgare att få den information de behöver och vill ha när de flyttar mellan de nordiska länderna, säger utskottsledamot Rikard Larsson.