Ingen løsning for norske pensjonister i skatteknipe

12.12.16 | Nyhet
Bente Stein Mathisen
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Sveriges finansminister Magdalena Andersson avviste Nordisk råds forslag om en politisk løsning for norske pensjonister i Sverige som opplever at de ble feilinformert av myndighetene etter endringene 2008 i den nordiske skatteavtalen.

Bente Stein Mathisen (H) fra Norge og Rikard Larsson (s) fra Sverige lykkes ikke i å overbevise finansministeren om å gi skatteamnesti for de norske pensjonistene under møtet i Stockholm i dag.

- Både den nåværende som den tidligere regjeringen har vært veldig tydelige på at det naturligvis er veldig beklagelig dersom noen har fått feil informasjon. Samtidig er dette et spørsmål rettsvesenet må ta stilling til i hver enkelt sak. Regjeringen kan ikke ta stilling til enkeltsaker. Det er ikke noe vi har vi mandat til. Om det finnes personer som anser at de er blitt feilinformert, så bør de høre av seg til Skatteverket og for å få prøvet saken, sier  Magdalena Andersson.

 Vi har gjort alt vi har kunnet for å finne en politisk løsning

 

Ingen politisk løsning

- Jeg må forholde meg til svaret fra finansministeren. Det er en beklagelig situasjon de norske pensjonistene har havnet i, og det hadde også ministeren forståelse for. Vårt utvalg i Nordisk råd har gjort alt vi kunne for å finne en politisk løsning, men det har dessverre ikke ført frem. I dette tilfellet er det Skatteverket som er må rydde opp, derfor kommer vi ikke lenger i denne saken, sier Bente Stein Mathisen som er leder av utvalget for velferd i Norden.

Saken avsluttes nå fra Nordisk råds side, men arbeidet med å fremme det nordiske perspektivet fortsetter.

- Vi er glade for at Magdalena Andersson er enig med Nordisk råd i at vi må sikre oss at borgere får  korrekt informasjon fra alle relevante myndigheter når de flytter fra ett nordisk land til et annet. Selv om vi er ved veis ende i denne saken, vil vi fortsette å arbeide for å gjøre det enklere for nordiske borgere å få den informasjonen de har behov for og krav på når de flytter mellom de nordiske landene, sier utvalgsmedlem Rikard Larsson.