Låt fred bli Nordens varumärke

04.04.17 | Nyhet
Britt Lundberg på temasessionen i Stockholm, 4 april 2017
Fotograf
Mary Gestrin/norden.org
Fredsmäkling borde göras till ett nordiskt varumärke och inkluderas som en viktig del av det officiella nordiska samarbetet. Det förslaget kom Nordiska rådets presidium med på sitt möte i samband med temasessionen i Stockholm den 3.4. Förslaget riktas till de nordiska regeringarna.

Helt konkret kunde detta ske bland annat genom att länderna gemensamt skapar en högre akademisk examen inom fredsförhandling, t.ex. inom ramen för Nordic Master-programmet. Presidiet föreslår också att fredsförhandling kunde göras till en del av de nordiska statsministrarnas gemensamma initiativ för att lyfta fram nordiska svar på globala utmaningar.

- Nordiska ministerrådet har låtit göra grundliga genomlysningar av flera strategiskt centrala områden, som säkerhetspolitik, hälsovård och energi. Vi anser att en motsvarande analys borde göras inom fredsområdet, säger Nordiska rådets president, Britt Lundberg.

I förslaget ingår också en utredning om möjligheterna att grunda ett fredsförmedlingsarkiv i ett av de nordiska länderna. Presidiet poängterar speciellt de positiva erfarenheterna av självstyrande områden som man har i Norden. Modellen kan tillämpas också i andra delar av världen där svåra konflikter skall lösas, skriver presidiet i sina motiveringar. Ursprungligen kom idén till att lyfta fram fredsförmedlingen från Mittengruppen i Nordiska rådet, och förslaget har fått stöd både i Den vänstersocialistiska gröna gruppen, och Den konservativa.