Nordiskt stöd att söka för civilsamhällesorganisationer

22.03.24 | Nyhet
Young people protesting
Photographer
Martin Zachrisson / Norden.org
Civilsamhällets nordiska samarbete är ett prioriterat område i de nordiska regeringarnas vision om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Nu utökas det nordiska stödprogrammet Demos för att uppmuntra civilsamhällesorganisationer att samarbeta över landsgränserna.

Ett vitalt civilsamhälle är en grundpelare i den nordiska demokratin. Därför kanaliserar de nordiska regeringarnas samarbetsorgan Nordiska ministerrådet i år drygt 1 miljon euro till stödprogrammet som fördelas på tre moduler med olika ansökningstider under året. 

Första ansökningsrundorna i mars

Först ut är Demos bildning och Demos kultur, båda med ansökningstid den 12 mars-12 april. Demos bildning stöder projekt där ungas förståelse för eller kunskap om Norden eller de nordiska språken är i fokus, men också projekt som syftar till att öka det nordiska perspektivet inom journalistiken. Demos kultur stöder projekt som stärker det kulturella samarbetet i Norden med särskilt fokus på orkestersamarbete, musikaliskt samspel och litteratur.  

Demos nätverk har ansökningstid den 13 augusti–13 september och kan beviljas för möten och nätverk som stärker det civila samhällets röst samt organisationers möjligheter för att påverka samhället.

Partner från tre länder

– Många civilsamhällesorganisationer, eller medborgarorganisationer som vi säger i Finland, har ofta ett visst samarbete med motsvarande organisationer i något annat land sedan tidigare. Demos-finansieringen kan hjälpa till att etablera starkare och mer långvariga samarbeten, säger Anne Malmström, stödrådgivare på Nordisk kulturkontakt som administrerar Demos. 

Anne Malmström understryker att sökprocessen upplevts som lätthanterlig av tidigare sökande, och att det lönar sig att aktivera sina samarbetsparter redan nu. 

– Varje projekt ska ha partner från minst tre nordiska länder. När alla är eniga om projektets riktning är det lätt att färdigställa och lämna in ansökan i sökportalen, säger Malmström.