Matsvinnet i Norden ska halveras till 2030

28.06.17 | Nyhet
Jordbruks- och matministrar i Ålesund, juni 2017
Photographer
Elisabet Skylare/norden.org
I Norden slängs mer än 3,5 miljoner ton mat per år och en tredjedel av all mat som produceras i världen slängs bort. Det är en ohållbar situation och FN:s hållbarhetsmål siktar på en reducering av matsvinn med 50 procent till 2030. Det är en målsättning som de nordiska ministrarna för fiske, vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk stödjer i ett gemensamt uttalande under det årliga ministermötet i Ålesund 28 juni.

Uttalandet tar även utgångspunkt i nya rekommendationer från fyra års samarbete i det nordiska matsvinnsprojektet. Den svenska landsbygdsministern Sven-Erik Bucht säger:

- Norden kan visa vägen för att vi tillsammans kan uppnå hållbarhetsmålet om att halvera matsvinnet till 2030. Resultaten från matsvinnsprojektet visar på verklig nordisk nytta och de politiska rekommendationer från projektet ger inspel på vilka områden vi bör fokusera på framöver.

Norden kan visa vägen för att vi tillsammans kan uppnå hållbarhetsmålet om att halvera matsvinnet till 2030. Resultaten från matsvinnsprojektet visar på verklig nordisk nytta och de politiska rekommendationer från projektet ger inspel på vilka områden vi bör fokusera på framöver.

Primärproduktion, datummärkning och omfördelning

Det nordiska matsvinnsprojektet har fokuserat insatserna på tre områden; primärproduktion, datummärkning samt omfördelning av mat både via matbanker och genom direkt distribution. På ministermötet presenterades följande övergripande rekommendationer:

  • Skapa ett nordiskt nätverk kring matsvinn och resurseffektivitet i livsmedelssystemet som underlättar utbytet av god praxis och kan bidra till nya gemensamma initiativ.
  • Samarbeta om att integrera arbetet med matsvinn i nationella Agenda 2030-strategier.
  • Harmonisera reglerna för matfördelning i de nordiska länderna för att förhindra matsvinn och avlägsna hindren för en gemensam nordisk matmarknad.

Samarbetet fortsätter i ny form

Ministrarna beslutade att fortsätta det nordiska samarbetet om att minska matsvinnet i Norden med ambitionen att nå en halvering av matsvinnet fram till 2030. Formen för det fortsatta samarbetet kommer att definieras utifrån de matsvinnsgruppens rekommendationer och den internationella hållbarhetsagendan.

Policy Brief: Preventing Food Waste


Contact information