Nordiska rådet: Norden måste ha en gemensam plan för Östersjön

17.04.24 | Nyhet
Rebecka Le Moine
Fotograf
Gwenael Akira Helmsdal Carre

Rebecka Le Moine motiverar förslaget från Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden.

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Lägger man till klimatkrisen och problemen med invasiva arter, överfiske, ökad trafik och buller får man en bild av ett område där miljön är i ett kritiskt tillstånd. Norden måste ta ett större ansvar, menar Nordiska rådet.

Nordiska rådet kommer att rekommendera Nordiska ministerrådet att ta fram en gemensam plan för ett friskt Östersjön. Det bestämdes under Nordiska rådets vårsession i Torshamn på Färöarna förra veckan.

Nordiska rådet föreslår att den nordiska planen utgår från Baltic Sea Action Plan (BSAP) från 2021, men att insatserna och ambitionerna höjs. 

”De nordiska länderna bör gå i täten och se till att befintliga planer genomförs. Det är verkligen på tiden. Baltic Sea Action Plan uppdaterades 2021 och de många goda initiativen i planen ska förverkligas till 2030. Det är svårt att se att det kommer att lyckas om vi inte gör något märkbart. Så det föreslår vi nu, och vi hoppas att ministrarna lyssnar”, säger Rebecka Le Moine, medlem i Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden. 

Nordiska rådet vill bland annat se en harmonisering av lagstiftningen på havsområdet och en gemensam nordisk position i EU och i baltiska sammanhang. 

”Trots årtionden av fokus och flera regionala strategier är Östersjön fortfarande ett av de mest förorenade havsområdena i världen. Det är deprimerande, och jag är väldigt glad över att Nordiska rådet enhälligt rekommenderar de nordiska regeringarna att vidta åtgärder nu”, säger Le Moine.

Liknande problem i Skagerrak och Oslofjorden

De största hoten mot ett friskt Östersjön är övergödning, förstörelse av livsmiljöer, klimatförändringar, kemiska föroreningar, nedskräpning och överfiske. Och det är inte bara Östersjön som lider. Många av de problem vi ser i Östersjön gäller även för Skagerrak och Oslofjorden. Här är vad Ola Elvestuen, vice ordförande för Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden, har att säga om det: ”I förslaget ingår därför också att man tittar på vilka åtgärder som måste genomföras på dessa områden.”

 

Förslaget lades fram av Nordiska rådets utskott för ett hållbart Norden och antogs under Nordiska rådets vårsession i Torshamn på Färöarna den 9 april 2024.