Stark vilja till nordiskt ledarskap inom hållbar utveckling

01.12.16 | Nyhet
Pekka Haavisto SDGs
Fotograf
Heidi Orava
Viljan att driva fram en ännu mer ambitiös nordisk implementering av de globala hållbarhetsmålen var stark när 100 samhällsaktörer från hela Norden samlades till dialogmöte i Helsingfors på tisdagen.

Pekka Haavisto, finsk riksdagsledamot (gröna) och tidigare minister underströk i sitt inledningstal att de nordiska länderna har alla förutsättningar för att agera förebild i implementeringen av de globala hållbarhetsmålen.

- Norden har demokrati, yttrandefrihet, starka kvinnorättigheter och starka lokalsamfund - alla dessa är nödvändiga för att implementera hållbarhetsmålen, sade Haavisto.

Dialogmötets drygt 100 deltagare representerade såväl den offentliga sektorn, företagsvärlden och olika frivilligorganisationer.

Vill driva den nordiska agendan framåt

- Det är viktigt att företagsvärlden är med i den här dialogen. Det finns mycket att göra inom hållbar konsumtion och produktion och vi behöver nya partnerskap mellan regeringarna, företagen och civilsamfundet för att vi ska få en förändring till stånd, sade Nina Elomaa, Corporate Responsibility Director på Fazer.

Thomas Ravn-Pedersen, sekretariatsledare och chefredaktör för World's Best News i Köpenhamn, deltog i dialogmötet för att träffa nordiska kolleger och påverka den nordiska agendan inom Agenda2030-implementeringen.

- Jag tror verkligen på nordiskt samarbete och världen vänder sig till Norden för ledarskap inom hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra till att föra agendan framåt för att Norden ska ta detta ledarskap, sade Ravn-Pedersen.

Nordiskt program lanseras i juni

Nordiska ministerrådets syfte med dialogmötet var att fånga upp det nordiska mervärdet i att samarbeta kring implementeringen av Agenda2030. Ett konkret program formuleras under våren och lanseras av de nordiska samarbetsministrarna i juni.

- Vi har jobbat med en fantastiskt engagerad grupp i dag och diskuterat helt nya nivåer av samarbete. Samtalen har återkommit till flera beröringspunkter som vi kunde jobba vidare med, till exempel hållbar konsumtion och produktion och olika typer av samhällsengagemang, säger Eeva Hellström, ordförande för Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling.

- Nu bör vi dels mobilisera innovativa nya samarbetsparter inom ett brett spektrum och dels Nordiska ministerrådets olika sektorer i det fortsatta arbetet, säger Hellström.

Kontakt