10. (Svar på spørgsmål)

Information

Speech type
Svar på fråga
Speech number
10
External speaker
Theresa May
Speaker role
Storbritanniens premierminister
Date

Thank you! First of all, can I say that from everything I have seen in the EU Council, there will be a strong Nordic voice in the EU Council when the United Kingdom has left - I can assure you. That strong Nordic voice is there today, and I know it will be there in the future.

We will have a different relationship with the European Union, obviously, in the future, but we do want to continue to have a good trading relationship - that is why we have put forward proposals for a free trade area in goods and agricultural products, with frictionless trade as part of that - and continue to cooperate on security. But of course, on security we cooperate in a variety of different ways and in different fora. So, we will want to cooperate with the European Union, and we are negotiating how we might maintain operational capabilities between the UK and the EU that exist at the moment, in terms of data sharing and issues such as that, once we have left the European Union.

We will also want to continue the cooperation that we have shown in a variety of ways - not always within a specific political structure, but actually, as we saw post-Salisbury, nations who agreed with the need to do something coming together and doing that across Europe, in the EU and outside the EU and elsewhere around the world. We continue to work, on a bilateral relationship but also more generally, on our commitment to defence in the High North. We will continue the interesting exercise that is taking place at the moment. We will want to continue our commitment in relation to particularly the maritime environment here, and to work with you in NATO and in other fora to ensure that collectively, we are dealing with what is a hybrid threat that we see. It is coming from, as I said, malign state actors but also non-state actors. I think there is a real challenge for us to be able to deal with the threats that we see today, that are not of the traditional sort but threats around cyber activity, around disinformation and propaganda. I think we need to work very strongly together. It is about protecting our democracies and protecting our values. 

Skandinavisk oversættelse:

Tack! För det första kan jag säga att utifrån allt jag sett i Europeiska rådet kommer det att finnas en stark nordisk röst i Europeiska rådet också efter att Storbritannien lämnat unionen - det kan jag försäkra er. Denna starka nordiska röst finns i dag och jag vet att den kommer att finnas i framtiden.

Vi kommer självklart att ha annorlunda relationer till Europeiska unionen i framtiden, men vi vill fortsättningsvis ha goda handelsrelationer - därför har vi lagt fram förslag om ett frihandelsområde för varor och jordbruksprodukter, med smidig handel som en del - och fortsätta samarbeta i fråga om säkerhet. Men givetvis samarbetar vi på många olika sätt och i många olika fora i fråga om säkerhet. Vi vill alltså fortsätta samarbeta med Europeiska unionen och vi förhandlar om hur vi ska kunna bevara den existerande operativa kapaciteten mellan Storbritannien och EU när det gäller informationsutbyte och liknande frågor efter att vi har lämnat Europeiska unionen.

Vi vill också fortsätta med det samarbete som vi har visat upp på flera olika sätt - inte alltid inom en specifik politisk struktur utan i själva verket, såsom vi såg efter Salisbury, i form av nationer som enades om att något behövde göras och samlades i enad front över Europa, inom EU och utanför EU och i övriga världen. Vi fortsätter arbeta, bilateralt men också mer allmänt, med vårt engagemang i försvaret av de nordligaste regionerna. Vi kommer att fortsätta med de intressanta övningar som pågår för närvarande. Vi kommer att fortsätta vårt engagemang speciellt när det gäller havsmiljön och samarbeta med er i Nato och andra fora för att se till att vi tar oss an hybridhoten tillsammans. Som sagt kommer de från fientligt sinnade statliga aktörer men också från icke-statliga aktörer. Jag tror att det är en verklig utmaning för oss att kunna hantera hoten som vi ser i dag och som inte är av traditionellt slag utan handlar om cyberhot, disinformation och propaganda. Jag tror att vi måste ha ett mycket nära samarbete. Det handlar om att skydda våra demokratier och skydda våra värderingar.