Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Ivar Frounberg

- Et punkts anatomi (for 16 sangsolister, tape og live electronics). Også den danske komponist Ivar Frounberg har udforsket de kompositoriske muligheder ved at inddrage computerteknologi i den musikalske skabelsesproces. Resultatet heraf kan høres i en række værker for varierende besætninger, skrevet i en personlig, kompleks og ekspressiv stil, hvor komponisten blandt andet udforsker mulighederne for interaktion mellem computer og solist.

Frounberg, der debuterede relativt sent som komponist, er uddannet fra [the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen]. Han har i Danmark studeret hos Niels Viggo Bentzon og Ib Nørholm, og i udlandet hos Iannis Xenakis og Morton Feldman.

De to sidstnævnte har været væsentlige inspirationskilder, Xenakis for sine yderst komplekse og udtryksstærke værker, Feldman for sine klang-mobiler, der i kraft af sin mangel på fremdrift retter opmærksomheden mod de fineste strukturer i det musikalske grundmateriale.

Denne inspiration er tydelig i det nominerede værk, Et punkts anatomi for 16 solosangere og elektrofoni. Frounberg arbejder i dette værk med at afdække komplekse nuancer og detaljer i et yderst begrænset udtryksregister – heraf titlen på værket.

Egentlig tekst er fraværende, korsangerne anvendes som klanggivere der udnyttes til at dissekere det beskedne toneforråd med variationer i konsonant- og vokalfarver, hvorved skellet mellem tonalitet og klangfarver udviskes.

Derigennem kan man – men komponistens ord – opdage ”den uendelige mængde af anatomiske detaljer i relationen mellem tone, klang, interval og harmoni.” Eller måske udtrykt på en anden måde: ”At se verden i et sandskorn”.

De menneskelige stemmer indgår i et interaktivt spil med computergenererede feedbacks, samt et par acoumenees (lydoptagelser). Resultatet er et subtilt klangstudie fra en pioner indenfor ikke kun dansk, men skandinavisk elektron-musik.