1975 Hannu Salama, Finland: Siinä näkijä missä tekijä

1975 Hannu Salama, Finland: Siinä näkijä missä tekijä
Irmeli Jung

Om författaren

Hannu Salama är född i Kouvola i sydöstra Finland. Han har arbetarklassbakgrund och arbetade själv i ungdomen som elektriker. Som prosaist verkar han i den finska traditionen och experimenterar inte med moderna former. Hans livshållning är illusionslös och irreligiös; han har till och med dömts till tre månaders villkorligt fängelse för hädelse, efter att romanen Midsommardansen hade utkommit 1964. Han benådades dock till slut av president Kekkonen.

Om det vinnande verket

Kommer upp i tö är en släktkrönika som beskriver de stora politiska och sociala spänningarna i den finska historien, samtidigt som den har drag av en utvecklingsroman. Bland annat skildras kommunistiska gruppers motstånd och sabotageverksamhet under fortsättningskriget. Salama betraktar sig själv som en arbetarförfattare, men han förblev trots sin politiska position på vänsterkanten autonom gentemot de mer dogmatiskt inriktade kommunistiska grupperingarna. Han blev också starkt kritiserad från detta håll, för att han inte beskrev de kommunistiska hjältarna i en endimensionellt positiv bild.

Siinä näkijä missä tekijä (Kommer upp i tö)

Publicerad av: Förlaget Otava 

Publikationsår: 1972

Det här är vad bedömningskomittén sade

Nordiska rådets litteraturpris 1975 har tilldelats den finske författaren Hannu Salama för hans roman "Siinä näkijä missä tekijä" (Kommer upp i tö) i vilken han med episk och moralisk frimodighet skildrar en motsättningsfull tid i sitt lands historia.