Islands ordförandeskap 2014

Den gröna ekonomin och säkringen av de nordiska välfärdssamhällena står i fokus för Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014.

Content