Islands formannskap 2014

Den grønne økonomien og sikringen av de nordiske velferdssamfunnene er i fokus for det islandske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2014.

Content