Nordiska projektexportfonden (Nopef)

Nopef är en del av Nordiska ministerrådets organisation. Nopef arbetar för att stärka nordiska små och medelstora företags internationella konkurrenskraft genom att bevilja lån med specialvillkor för delfinansiering av förstudier.

Information

Postadress

Fabiansgatan 34,
Box 241, FI-00171 Helsingfors

Contact
Telefon
+358 9 684 0570
Kontakt

Content

    Persons