Nordisk prosjekteksportfond (Nopef)

Nopef er en del av Nordisk ministerråds organisasjon. Nopef arbeider for å styrke små og mellomstore nordiske firmaers internasjonale konkurransekraft gjennom å bevilge lån med spesialvilkår for delfinansiering av forstudier.

Informasjon

Postadresse

Fabiansgatan 34,
Box 241, FI-00171 Helsingfors

Kontakt
Telefon
+358 9 684 0570
Kontakt

Innhold