3. Nordisk Ministerråds program 2017

Præsident: MIKKEL DENCKER

Præsidenten: Vi går nu over til Dagsordenspunkt 3

Præsidenten: Vi skal nu behandle Nordisk Ministerråds program for 2017.

På Nordisk Råds vegne vil jeg byde Norges statsminister, Erna Solberg velkommen.

Værsgo!

Dokumentation:

Norges formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2017, Dokument 6/2016

Beslutning:

Rådet besluttede at tage Dokument 6/2016 til efterretning

Kjære presidium, parlamentarikere, statsministerkolleger og nordiske venner.

La meg begynne med å gratulere Finland med gjennomføringen av formannskapet i regjeringssamarbeidet i 2016....

Herr president! Jag är partisk i och med att jag politiskt tillhör samma syster- och broderfamilj som statsminister Erna Solberg. Jag tycker att det var ett lysande arbetsprogram. Det är bra att...

Jeg er veldig enig i at det er viktig at vi i denne situasjonen sørger for at vi har et godt samarbeid mellom Norden og Baltikum. Det er viktig at vi sikrer oss deltakelse og aktivitet sammen. Noe...

Värderade herr president! Jag vill tacka statsminister Erna Solberg för ett intressant ordförandeprogram i Nordiska ministerrådet 2017. Programmets fokusområden är högaktuella, och det känns bra...

Arvoisa presidentti, arvoisa pääministeri Solberg, joka juuri poistui salista sillä hetkellä, kun aloimme keskustella Norjan ohjelmasta! Kommenttini olivat osoitettuja Norjan ohjelmalle, mutta...