6. Ministerrådsforslag og redegørelser

Præsident: MIKKEL DENCKER

Dokumention:

Betænkning over Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug, B 307/holdbart, votering

Redogörelse om jämställdhet 2016, Dokument 7/2016

Redogörelse om nordiskt hälsosamarbete 2016, Dokument 8/2016

Redegjørelse om oppfølgningen av samarbeidsprogram for Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning, Dokument 9/2016

Redogörelse om nordisk-baltisk ministerkonferens om digitalisering, Dokument 10/2016

Samarbetsministrarnas redogörelse om gränshinder 2016, Dokument 12/2016

Betænkning over Ministerrådsforslag om nordisk samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere, B 311/velfærd, Reservation, votering

Beslutning:

Rekommandation i anledning af B 307/holdbart blev godkendt - Rek. 5/2016.

Rådet besluttede at tage Dokument 7/2016 til efterretning

Rådet besluttede at tage Dokument 8/2016 til efterretning

Rådet besluttede at tage Dokument 9/2016 til efterretning

Rådet besluttede at tage Dokument 10/2016 til efterretning

Rådet besluttede at tage Dokument 12/2016 til efterretning

Rekommandation i anledning af  B 311/velfærd blev godkendt - Rek. 6/2016

 

Votering i henhold til forretningsordenens § 57:

Betænkning over Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug, B 307/holdbart

45 personer stemte for, ingen stemte imod og ingen afstod fra at stemme.

For: Angelika Bengtsson, Ari Jalonen, Arja Juvonen, Aron Emilsson, Bente S. Mathisen, Christian Juhl, Dennis Dioukarev, Gunvor Eldegard, Hanna Kosonen, Heidi Nordby Lunde, Håkan Svenneling, Ineqi Kielsen, Irene Johansen, Jan Erik Messmann, Jan Lindholm, Jenis av Rana, Johan Andersson, Johanna Karimäki, Jorodd Asphjell, Juho Eerola, Katri Kulmuni, Knut Storberget, Krista Mikkonen, Lars Majarn Larsson, Lars Tysklind, Lars-Arne Staxäng, Laura Huhtasaari, Lennart Axelsson, Mikael Staffas, Mikkel Dencker, Maarit Feldt-Ranta, Norunn Benestad, Orla Hav, Per Olaf Lundteigen, Phia Andersson, Pyry Niemi, Paavo Arhinmäki, Rigmor Andersen Eide, Rikard  Larsson, Ruth  Vang, Staffan Danielsson, Susanna Koski, Suzanne Svensson, Sylvi Graham, Wille Rydman

 

Betænkning over Ministerrådsforslag om nordisk samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere, B 311/velfærd, Reservation

55 personer stemte for, 8 stemte imode og ingen undlod at stemme.

For: Annette Lind, Bengt Morten Wenstøb, Bente S. Mathisen, Britt Lundberg, Cecilie Tenfjord Toftby, Christian Juhl, Erkki Tuomioja, Eva Kjer Hansen, Gunvor Eldegard, Hanna Kosonen, Hans  Wallmark, Heidi Nordby Lunde, Henrik Dam Kristensen, Håkan Svenneling, Ineqi Kielsen, Irene Johansen, Jan Lindholm, Jenis av Rana, Johan Andersson, Johanna Karimäki, Jorodd Asphjell, Karin Gaardsted, Katri Kulmuni, Ketil Kjenseth, Knut Storberget, Krista Mikkonen, Kåre Simensen, Lars Majarn Larsson, Lars Tysklind, Lars-Arne Staxäng, Lennart Axelsson, Michael Tetzschner, Mogens Jensen, Maarit Feldt-Ranta, Norunn Benestad, Orla Hav, Per Olaf Lundteigen, Phia Andersson, Pyry Niemi, Pål  Jonson, Rigmor Andersen Eide, Rikard  Larsson, Ruth  Vang, Ruth Grung, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Sonja Mandt, Steingrímur J. Sigfússon, Susanna Koski, Suzanne Svensson, Sylvi Graham, Saara-Sofia Sirén, Thomas Finnborg, Torgeir Knag Fylkesnes, Ville Skinnari, Wille Rydman

Imod: Angelika Bengtsson, Aron Emilsson, Dennis Dioukarev, Henrik Brodersen, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Laura Huhtasaari, Mikkel Dencker

Värderade president, kärä medlemmar av Nordiska rådet! Det är ett stort glädje för mig att representera ministerrådets förslag för samarbetsprogram till framtiden. Men nu ska jag göra det på...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Jag tackar ministern för programmet. I Sverige har vi tillsatt en parlamentarisk landsbygdskommitté som kollar på landsbygdens möjligheter att utvecklas bättre. Samtliga partier är med i kommittén...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Kiitoksia erittäin hyvästä kysymyksestä. Oikeastaan tuo maaseudun kehitys riippuu siitä, miten maaseudun elinkeinot ja yrittämisen ja työn mahdollisuudet kehittyvät. Sen takia on tärkeää, että...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Arvoisa puheenjohtaja! Nostan esiin hiilijalanjäljen. Ohjelmassa on hyvällä tavalla käsitelty muun muassa ruokahävikkiä, mutta ilmastonmuutoksen torjumiseksi on tärkeää, että vähennämme lihan...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Edustaja Karimäen ottama esimerkki nyhtökaurasta, uudesta eläinvalkuaista tietyllä tavalla korvaavasta kasvipohjaisesta elintarvikkeesta, on loistava esimerkki pohjoismaisista ruokainnovaatioista...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Herr president! Jag är också väldigt nöjd med programmet. Jag tycker att det ser bra ut, och jag hoppas att det inte bara blir ett papper utan även kommer till genomförande.

Jag har dock en...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Kiitoksia tästä myönteisestä ohjelman arviosta. Tietenkin sen toimeenpanosta meillä kaikilla on vastuu omissa maissamme. Mikrobilääkeresistenssi on vakava maailmanlaajuinen ongelma, ja Pohjoismaat...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Tak, og tak for redegørelsen. Jeg synes dog, at der er lidt for langt mellem de konkrete emner og indsatser. Jeg kunne godt forestille mig et meget mere konkret og handlingsrettet papir, og jeg...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

On totta, että aina ohjelmissa voidaan kysyä, voitaisiinko mennä konkreettisemmalle tasolle. Nyt tässä on valittu nämä seitsemän kohtaa ja nämä tärkeät periaatteet. Heitän palloa nyt myös...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug

Herr president! Jag skulle vilja knyta an till frågan om nordiska mervärden, och då bland annat djurvälfärden och antibiotikaresistensen. Det är naturligtvis bra ur ett djurperspektiv och ur ett...

Related case: Ministerrådsforslag om samarbejdsprogram 2017-2020: Ministerrådet for fiskeri, havbrug, jordbrug, levnedsmidler og skovbrug