Samarbejdsprogrammer (MR-S)

Social tryghed, forebyggende tiltag og fremme af innovation og forskning er blandt de højeste politiske mål for Ministerrådet for Social- og Helsepolitik i de kommende år.

Samarbejdsprogram for social- og sundhedsområdet

Dette har de nordiske social- og sundhedsministre slået fast i samarbejdsprogrammet for social- og sundhedsområdet 2017-2020. Samarbejdsprogrammet findes på alle de nordiske sprog og på engelsk.

Med samarbejdsprogrammet følger en handlingsplan, som er en oversigt med konkrete beskrivelser af de projekter og initiativer, som indledes i 2017. Handlingsplanen findes kun på dansk. Eventuelle spørgsmål kan sendes til Johan Sjölinger, [johsjo@norden.org]