Samarbetsprogram (MR-S)

Social trygghet, förebyggande åtgärder och främjande av innovation och forskning är bland de högsta politiska målen för ministerrådet för social- och hälsopolitik de kommande åren.

Samarbejdsprogram for social- og sundhedsområdet

De nordiska social- och hälsoministrarna har fastslagit detta i samarbetsprogrammet för social- och hälsoområdet 2017-2020. Samarbetsprogrammet finns på alla de nordiska språken samt på engelska.

Med samarbetsprogrammet följer en handlingsplan som är en översikt med konkret beskrivning av de projekt och initiativ som startas under 2017. Handlingsplanen finns endast på danska. Eventuella frågor kan skickas till Johan Sjölinger, [johsjo@norden.org]