Samarbeidsprogram (MR-S)

Sosial trygghet, forebyggende tiltak og tilrettelegging for innovasjon og forskning er blant de viktigste politiske målene for Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk i årene som kommer.

Samarbejdsprogram for social- og sundhedsområdet

Det har de nordiske sosial- og helseministrene slått fast i samarbeidsprogrammet for sosial- og helseområdet for 2017 og fremover. Samarbeidsprogrammet foreligger på alle de nordiske språkene og på engelsk.

Med strategien følger en handlingsplan som utgjør en oversikt med konkrete beskrivelser av prosjekter og initiativer som er startet i 2017. Handlingsplanen foreligger bare på dansk. Eventuelle spørsmål kan sendes til Johan Sjölinger, [johsjo@norden.org]