”Det haster at samarbejde om havbaseret vindkraft, hvis Norden skal være førende”

29.06.23 | Nyhed
vindkraft till havs
Photographer
Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix
I Norden udbygges den havbaserede vindkraft i hastig takt. De nordiske lande bør derfor koordinere forskning og myndighedsprocesser for at kunne indtage en førerposition inden for vindkraft til havs. Det mener Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden.

Når Norden omstiller sine energisystemer fra fossilafhængige til vedvarende, er der store fordele ved at udbygge den havbaserede vindkraft. 
Udvalget for et holdbart Norden drøftede på sit sommermøde på Færøerne, hvordan landene kan drage nytte af hinandens erfaringer og viden i forbindelse med den hastige udvikling. 

Vigtigt signal til erhvervslivet

– Det haster med at omstille vores energisystemer og gøre os uafhængige af fossil energi. Vi kan drage stor nytte af hinandens kompetencer og erfaringer i Norden og dermed facilitere en hurtigere etablering af havbaseret vindkraft. Det er et vigtigt signal til erhvervslivet om, at vi vil være en førende aktør på dette område, siger Emma Berginger, som sidder i Riksdagen i Sverige (MP) og er medlem af Nordisk Råds Udvalg for et Holdbart Norden.

Nogle lande er nået længere end andre

Danmark ligger for eksempel langt fremme, når det gælder bundfast vindkraft, mens der i Norge er fuld kraft på den teknologiske udvikling af flydende vindkraft. 


Selv om der er stor interesse i hele Norden for at etablere havmølleparker ud for kysterne, bremses planerne af træge ansøgningsprocesser, tekniske udfordringer samt sikkerheds- og miljøhensyn.


Midtgruppens forslag om at opfordre de nordiske regeringer til at samarbejde om den havbaserede vindkraft fik omgående opbakning fra samtlige partigrupper i udvalget. 

Fortsat samarbejde om elforsyningsnettet! 

Myndighederne i de nordiske lande bør udveksle viden og erfaringer fra ansøgningsprocesser, mener udvalget. 

Også forsknings-, udviklings- og innovationssamarbejde på nordiske universiteter og højere læreanstalter bør styrkes. 

Udvalget ønsker også at styrke de nationale energiselskabers samarbejde om integrerede nordiske elforsyningsnet.

”Potentialet er enormt”

– Potentialet til at skabe mere vedvarende energi, bidrage til udslipsreduktion og samtidig skabe værdi inden for havvindkraft er enormt. Hvis vi får alvor skal opnå synergieffekter, er de nordiske lande nødt til at forene deres viden, kompetence og energi, siger Lene Westgaard-Halle, som sidder i det norske Stortinget (H) og Udvalget for et Holdbart Norden, og fortsætter: 

– Jeg er især glad for, at udvalget enstemmigt vælger at understrege, at energiudveksling mellem landene er vigtig, og at forbindelser til landene i vores region er en forudsætning for at lykkes.