“Det haster med å samarbeide om havbasert vindkraft hvis Norden skal være ledende”

29.06.23 | Nyhet
vindkraft till havs
Photographer
Morten Rasmussen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Rundt omkring i Norden bygges det ut havbasert vindkraft i høyt tempo. I denne situasjonen bør Norden samordne forskning og myndighetsprosesser for å kunne ta en ledende rolle innen vindkraft til havs. Det mener Nordisk råds bærekraftutvalg.

Når Norden omstiller energisystemene fra fossilavhengig til fornybart, er det store fordeler ved å bygge ut vindkraften til havs. På sitt sommermøte på Færøyene diskuterte det nordiske Bærekraftutvalget hvordan landene kan dra nytte av hverandres erfaringer og kunnskaper under den pågående raske utviklingen. 

Viktig signal til næringslivet

– Det haster med å omstille energisystemene våre og gjøre oss uavhengige av fossil energi. Vi kan dra stor nytte av hverandres kompetanser og erfaringer i Norden for å legge til rette for en raskere etablering av havbasert vindkraft. Dette er et viktig signal til næringslivet om at vi vil være en ledende kraft på dette området, sier Emma Berginger, svensk riksdagsrepresenteant (Miljöpartiet) og medlem i Nordisk råds bærekraftutvalg.

Landene har ikke kommet like langt

For eksempel ligger Danmark langt framme når det gjelder bunnfast vindkraft, mens teknologiutviklingen for flytende vindkraft pågår intensivt i Norge.


Selv om interessen er stor i hele Norden for å etablere vindkraftparker til havs utenfor kystene, bremses planene av trege tillatelsesprosesser, teknologiske utfordringer og sikkerhets- og miljøspørsmål.


Midtengruppens forslag om å oppfordre de nordiske regjeringene til å samarbeid om den havbaserte vindkraften, fikk støtte av alle partigruppene i utvalget.

Fortsett samarbeidet om kraftnettet!

Myndighetene i de nordiske landene bør dele kunnskap og erfaringer fra tillatelsesprosesser, mener utvalget.

Også forsknings-, utviklings- og innovasjonssamarbeid på nordiske høyskoler og universiteter bør styrkes.

Utvalget vil også styrke de nasjonale kraftnettselskapenes samarbeid for integrerte nordiske kraftnett.

Potensialet er enormt

– Potensialet for å skape mer fornybar energi, bidra til utslippsreduksjoner og samtidig skape verdier innenfor havvind er enorm. Skal vi virkelig oppnå synergieffekter, må alle de nordiske landene forene kunnskap, kompetanse og kraft, sier Lene Westgaard-Halle, norsk stortingsrepresentant (Høyre) og medlem av Bærekraftutvalget, og fortsetter:

– Jeg er spesielt glad for at utvalget enstemmig understreker at kraftutveksling mellom landene er viktig, og at forbindelsene til landene i regionen vår er en forutsetning for å lykkes.